Personuppgifter.

Cordcon AB behandlar i egenskap av personuppgiftsansvarig de personuppgifter rörande dig som är nödvändiga för att Cordcon ska kunna administrera och fakturera dina köp. De personuppgifter som kan komma att behandlas för detta ändamål är ditt namn, personnummer, folkbokförings-/fakturaadress, telefonnummer, uppgifter som är kopplade till förfrågningar, reklamationer eller liknande kontakt med Cordcon, samt uppgifter som lagras i cookies på webbplatsen. Det lagliga grunden för behandlingen är att behandlingen är nödvändig för att Cordcon ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt köpavtalet med dig.

Direkt marknadsföring

Efter du genomfört ditt köp hos Cordcon kan din e-postadress och SMS-nummer komma att behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du är medveten om att du alltid har rätt att tacka nej till direktmarknadsföring genom att avregistrera dig från utskick via länk i meddelandet som skickas till dig.


Bokföring och skattelagstiftning

För att uppfylla rättsliga skyldigheter kopplade till ditt köp (såsom skyldigheter enligt bokförings- och skattelagstiftning) kan Cordcon behandla ovanstående personuppgifter som är kopplade till ditt köp. Det lagliga grunden för behandlingen är i detta fall att Cordcon ska fullgöra rättsliga skyldigheter.


Skydd

Cordcon vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som Cordcon behandlar avseende dig.

GDPR – Dataskyddslagen
Du har rätt till tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter. Från och med den 25 maj 2018 har du även rätt att, när tillämplig dataskyddslagstiftning så föreskriver, begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter samt rätt till dataportabilitet och att motsätta dig viss behandling av dina personuppgifter (t.ex. direktmarknadsföring). Du kan givetvis inkomma med klagomål avseende personuppgiftsbehandlingen till Cordcon. För att kunna tillgodose dina önskemål på ett så bra sätt som möjligt ber vi dig att ange fullständiga uppgifter och även ange i vilket sammanhang du lämnat uppgifterna till Cordcon.

Inaktiva kunder
Dina personuppgifter sparas under en period av tre (3) år från att du inte längre är aktiv som kund. Personuppgifter som är nödvändiga att spara för hantering av garantiåtaganden och eventuella reklamationsärenden kommer att sparas i tre (3) år, eller så länge en garanti eller ett ärende pågår. Personuppgifter som är nödvändiga att spara för bokföringsändamål kommer att sparas i sju (7) år från utgången av det kalenderår då aktuellt räkenskapsår avslutats.

Cordcon AB, org. nr 559197-7508, Mejerivägen 3, 576 31 Sävsjö
Tel. 0721-588 810
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

GDPR

Webbsida, sociala medier och marknadsföring
Vi samlar in personlig data såsom namn, e-postadress och annan information som du frivilligt lämnar till oss. Datan är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig som kund samt att viss data används för funktionalitet på webbsidan.

Vi använder informationen till:

 • Hantera och leverera kunders beställningar, fakturering med mera​.
 • Beteendestyrd kommunikation såsom produktvisning och rekommendationer​.
 • Marknadsföring såsom epostutskick med nyhetsbrev och kampanjer​.
 • Marknadsföring via postala utskick.
 • Undersökningar och enkäter​. 

Marknadsföring
Epostmarknadsföring och postala utskick får du för att du ingår avtal med Cordcon. Epostmarknadsföring och information kan du avanmäla direkt i respektive utskick. För att avanmäla postala utskick kontaktar du oss.

Om vi lämnar ut data om dig
Vi kan komma att lämna ut data om dig till underleverantörer och andra bolag inom Cordcon som behandlar data för vår räkning. 

Data vi kan lämna ut kan stötta följande:

 • Utförande av tjänster kopplade till IT-system.
 • Analys och statistik.
 • Samarbetspartners och leverantörer i syfte att erbjuda tjänster på villkor som Cordcon angivit.
 • Samarbetspartners och leverantörer i syfte att marknadsföra tjänster, produkter eller service på villkor som Cordcon angivit. 

Rättigheter
I maj 2018 utökas och förändras dina rättigheter kopplat till hur ditt data behandlas. Läs mer om Dataskyddsreformen (GDPR) på datainspektionen.se.
 

 • Rätt veta vad vi gör med din data.
 • Varför den behandlas.
 • Under vilken tidsperiod behandlingen pågår.
 • Vilka som tar del av den och vilka konsekvenser behandlingen får.
 • Kostnadfritt begära ett registerutdrag där du tydligt anger vilken information du vill ta del av. Registerutdraget sänds till din folkbokföringsadress.
 • Vi ska besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och inom en månad .
 • Du som kund har också rätt att komplettera med uppgifter som saknas och som är relevant.
 • Om du upptäcker felaktig data om dig har du rätt att begära att få detta rättat.

Ändra godkännande
Du kan återkalla dina samtycken genom att kontakta Cordcon. Anmälan ska vara skriftlig och innehålla uppgift om fullständigt namn, personnummer och eventuellt avtalsnummer.

 • Om du vill avsluta ditt avtal med Cordcon.
 • Om du inte vill att vi kontaktar dig för direktmarknadsföring av våra produkter och tjänster via sms​.
 • Om du inte vill ha någon direktmarknadsföring via post.
 • Om du inte vill att vi kontaktar dig via epost kan du avregistrera dig i respektive epostmeddelande som blir skickat till dig.

Integritetspolicyn i sin helhet 
Denna integritetspolicy är antagen av Cordcon AB för hantering av personlig data avseende dina kontakter med Cordcon som besökare av våra webbsidor, sociala mediekanaler och som mottagare av nyhetsbrev eller annan information från Cordcon, och som representant för våra affärskunder och leverantörer. Den nya integritetspolicyn är framtagen för det nya EU-kravet GDPR som ersätter dagens PUL (personuppgiftslagen).

För begäran av utdrag, radering och/eller portering använd följande kontakt:

Cordcon AB (org. nr 559197-7508)
Mejerivägen 2
57631 Sävsjö

Kontaktuppgifter


Cordcon AB

Mejerivägen 2
576 31 Sävsjö
Tel. 0721-588 810
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.